Tlačové centrum

V tejto sekcii vám priblížime doterajšiu činnosť Optima Tour, cestovnej kancelárie prostredníctvom propagačných materiálov, ktoré sme doposiaľ produkovali. Nájdete tu aj mediálne výstupy z tlačených médií, rozhlasu, televízie a internetu, ktoré informujú o činnosti našej spoločnosti. Pozrite si aj fotografie, ktoré vám sprostredkujú a priblížia atmosféru nami realizovaných podujatí.